Nedavno je obeležen ono što bi bio njen 124. rođendan. Rođena je u Pragu, u jevrejskoj porodici. U vreme kada je odrastala, žene su bile marginalizovane u nauci i malo njih je imalo mogućnosti za obrazovanje. U medicinskoj školi, upoznala je budućeg muža Karla Ferdinanda Korija.

Zbog pogoršanja političke klime u Evropi, emigrirali su u Sjedinjene Države 1922.  godine. Gerti je nastavila svoje rano interesovanje za medicinska istraživanja, sarađujući u laboratoriji sa Karlom. Objavljivala je rezultate istraživanja zajedno sa njim, ali i pojedinačna. Za razliku od svog supruga, ona je imala poteškoće u osiguravanju istraživačkih pozicija, a za one koje je dobila imala je malu platu. Njen suprug je insistirao da nastavi saradnju, za razliku od institucija koje su zapošljavale.

Sa suprugom Karlom i argentinskim fiziologom Bernardom Hosijem, Gerti je 1947. dobila Nobelovu nagradu za otkriće mehanizma kojim se glikogen - derivat glukoze - razgrađuje u mišićnom tkivu u mlečnu kiselinu, a zatim resintezuje u telu i skladišti kao izvor energije (poznat kao Kori ciklus). Takođe su identifikovali važno katalizujuće jedinjenje, Kori ester.

1957. Gerti Cori je umrla nakon desetogodišnje borbe sa ateroskleroza. Ostala je aktivna u istraživačkoj laboratoriji do kraja svog života. Priznanje za svoja dostignuća dobila je putem višestrukih nagrada.