Pored ovog izjave, Eliot je istakao i da se prema njemu sada obraćaju zamenicama "on" i "oni." 

Kako se navodi na sajtu organizacije XY Spectrum, trans predstavlja krovni pojam kojim označavamo osobe čiji se rodni identitet razlikuje od pola koji im je pripisan po rođenju. Rodni identitet predstavlja duboki lični doživljaj pripadnosti nekom od rodova i predstavlja jedan od sržnih aspekata identiteta osobe. Mada se trans osobe nalaze u akronimu LGBTI, one su često nevidljive, a njihovo postojanje, identiteti i potrebe ostaju u senci osoba drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne - lezbejki, gej muškaraca i biseksualnih osoba

Dalje se na ovom sajtu nastavlja: Osobe trans identiteta (baš kao i cisrodne osobe) može biti teško kategorisati, pa se radi jasnoće u komunikaciji često pravi razlika između tri grupe, (postoji dosta preklapanja među trans identitetima): 

  •  transeksualna osoba (engl. trans(s)exual) - osoba koje se identifikuju u okvirima binarnih kategorija (muškarac ili žena) i koje hormonsko-hirurškim putem (medicinskom tranzicijom) prilagođavaju telo svom rodu. Na primer, (trans) žena je osoba kojoj je po rođenju pripisan muški pol, a čiji je rodni identitet ženski i koja će tokom života prilagoditi svoje telo i rodno izražavanje svom željenom rodu.
  • transrodna osoba (engl. transgender) - osoba čiji se rodni identitet, izražavanje, ponašanje i/ili uloge razlikuju od pola koji im je pripisan po rođenju, ali ne teže nužno da svoj identitet, telo i izražavanje u potpunosti usklade sa očekivanjima koje društvo ima od osoba drugog pola, niti se uvek identifikuju kao osobe drugog pola, niti nužno imaju potrebu da svoj rodni identitet žive i izražavaju sve vreme (npr. krosdreseri). Takođe, transrodnost se i dalje koristi naizmenično sa pojmom trans kao krovni pojam za sve osobe čiji se rodni identitet razlikuje od pola pripisanog po rođenju.

Broj transrodnih osoba varira od zemlje do zemlje i kontinenta do kontinenta. Smatra se da 1.5 miliona transrodnih osoba živi u Evrpskoj Uniji. U SAD, procene se kreću od 0.3% do 0.6% opšte populacije (uz otvoreno pitanje koliko se taj procenta preklapa sa 3.5% populacije koja se izjašnjava da pripada LGBT zajednici).
Veliki broj starih kultura je prihvatao postojanje trećeg pola, ili mogućnost preuzimanja odlika suprotnog pola, i to na svim kontinentima - U Africi je u dobar Starog Egipta postojao i treći pol “Sekhet”. Uganda je do skora imala vrlo permisivnu kulturu prema LGBT zajednici. Plemena američkih indijanaca su u okviru svog društva prihvatala “Žene koje su se borile kao muškarci” i “muškarce koji su se krili i ponašali kao žene”. Na Tahitiju i dalje postoji drevna mahu zajednica - čiji su pripadnici osobe trećeg pola, koji se ne identifikuju ni kao muškarci ni kao žene.

"90-tih transrodnost postaje sve vidljivja, pre svega kroz obeležavanje Dana sećanja na Transrodne žrtve (20.novembar), ali i korz organizaciju marševa i parada posvećenih. Dvehiljadite i dvehiljade desete su obeležene izbacivanjem transrodnosti sa spiska mentalnih poremećaha iz DSM-V, davanjem prava za korišćenje toaleta i svlačionica u skladu sa rodom s kojim se identifikuju.