Njegova nova inicijativa ima 4 osnovna principa i 24 cilja, a sve u smislu postizanja održivog modnog pristupa i inkluzivne organizacije do 2030 godine.


Njihovi principi su sledeći:


1. „Circle Round“- proizvoditi modne komade u cirkularnoj, održivoj celini.
2. „Made for Life“- raditi u granicama klimatskog uticaja na zemljište,vodu, bez hemijskog zagađenja, bilo da se radi o kupovini ili prodaji.
3. „Everyone Welcome“- Biti brend za svakog fana Tomi Hilfigera - uvek sadržajan, ali ujedno i pristupačan.
4. „Opportunity for All“- stvoriti iste uslove za uspeh - bez barijera do uspeha u kompaniji TH.


Njihov program je okrenut smanjenju negativnog uticaja na prirodu, ali i poboljšanju života preko milion ljudi koji su uključeni u vrednosni lanac ove kompanije. Govoreći o novoj inicijativi, Tomi je rekao: “Otvorio sam svoju prvu prodavnicu u rodnom gradu Elmira 1969, za ljude iz svih sfera života i porekla koji su hteli da zajedno dele vrednosti pop kulture. Kako se brend razvijao tokom godina, tako se povećavala i naša posvećenost prema društvenoj i prirodnoj održivosti. Sa novom inicijativom Make it Possible nastavljamo još više da se posvećujemo toj ideji.

U vreme zdravstvene, ekonomske i klimatske krize, osećamo odgovornost da pronađemo inovativna rešenja da pospešimo ekskluzivnost, ali i održivost novih kolekcija. Čak i tada imamo potrebu da nešto menjamo, iako su vremena teška i zato lansiramo novi, održivi program sa 24 ciljeva do 2030.“
Tomi Hilfiger ima decenijsku tradiciju u korišćenju održivih materijala i procesa u proizvodnji kao što je na primer manje tretiran džins ili minimalno korišćenje vode u proizvodnom procesu.