To je i svaki kontakt - verbalni i neverbalni sa seksualnim značenjem, koje osobi ne prija. Nisu svi oblici lako prepoznatljivi, neke manje uočljive ni ne prepoznajemo kao nasilje, ali podjednako mogu da ostave posledice.

Jedan od oblika jeste seksualno uznemiravanje: neželjeno seksualno ponašanje koje ženu stavlja u neugodnu situaciju poniženja ili stida (poput neželjene seksualne primedbe). Zatim, seksualno ucenjivanje koje je predlog ili zahtev usluga seksualne prirode od strane poslodavca, direktora ili drugog odgovornog lica kojim se uslovljava promena statusa na radnom mestu, školi, fakultetu i sl.

Prisilne seksualne radnje podrazumevaju seksualno ponašanje izvršeno pod prisilom ili pretnjom, kao što su neželjeni dodiri tela (svaka treća devojka u Srbiji doživljava neželjeno dodirivanje), dodirivanje intimnih delova, prisiljivanje na masturbaciju... Pokušaj silovanja je svaki seksualni pokušaj van volje želje. Silovanje su neželjeni/nasilni oblici vaginalne, analne i oralne penetracije.

Drugi oblici seksulanog nasilja nad ženama su seksualno ropstvo, prisilna prostitucija, trgovina ženama, seksualna zloupotreba dece i sl.

Različiti mitovi vezani su za ovu tematiku, a neki od njih su i taj da ako žena nije fizički ozbiljnije povređena, malo je verovatno da je silovana, te da ovaj problem nije čest, da silovanje ne postoji u braku, da su žene silovane jer su se provokativno obukle i drugi.

Bitno je razlikovati udvaranje i uznemiravanje: udvaranje predstavlja dvosmeran proces u kome se obe strane osećaju prijatno. Ono što ih razlikuje jeste subjektivan osećaj nelagodnosti, neprijatnosti i straha.

Kod nas, seksualno uznemiravanje je uvedeno kao krivično delo u Krivični zakonik 2017. godine.

Svaka devojka ima pravo da povuče granicu na bilo kom stepenu intimnosti.