Žensko udruženje Kolubarskog okruga, u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji, upravo sprovodi kampanju Ko kosi a ko vodu nosu u okviru projekta Nevidljivi rad žena na selu. Cilj predstavlja podizanje svesti o doprinosu žena koje pružaju kroz neplaćeni rad na teritoriji Kolubarskog okruga.

Pored "ženskih poslova" koje obavljaju, žene na selu često rade i fizički zahtevne poljoprivredne poslove bez da imaju kontrolu nad finansijama domaćinstva.

 *

Ovaj projekat bi takođe trebao da podstakne opštine Kolubarskog okruga na kreiranje akcionih planova za rodnu ravnopravnost, te analizu neplaćenog rada žena na selu, a samim tim kreirali i mehanizmi kojim bi se problemi žena umanjili.