Ova platforma, koju čine mobilna i veb aplikacija, predstavljena je u dve opštine koje koriste servis - Malom Iđošu i Apatinu, gde su demonstrirane sve praktične funkcije za bolje povezivanje građana i lokalnih samouprava, efikasnije rešavanje različitih problema i veću vidljivost i prohodnost inicijativa građana.

„Telekom Srbija, kao predvodnik digitalne transformacije u našoj zemlji, nastoji da bude pouzdan partner institucija i privrede u tom procesu. Kako je komunikacija, odnosno pružanje besprekornih i raznovrsnih komunikacijskih usluga u samom središtu našeg poslovanja, logično je da upravo naša kompanija ponudi sveobuhvatno rešenje za lakšu i neposredniju saradnju građana i opština, upravo u onom delu gde je ta saradnja istovremeno i nužna, i na obostranu dobrobit“, izjavio je generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić.

Vladimir Lucic i Marko Lazic.jpg
TAG media 

Izrazivši zadovoljstvo što se Apatin našao među prvim korisnicima platforme „Za moj grad“, predsednica opštine Dubravka Korać se posebno zahvalila Telekomu Srbija na podršci, kao i građanima koji svojim predlozima već pomažu u boljoj organizaciji života u toj zajednici.

Predstavljanje aplikacije Mali Idjos.jpg
TAG media 

„Imamo čast da smo među prvim opštinama koje koriste platformu ’Za moj grad’, a koja će nam omogućiti da poboljšamo i dodatno unapredimo naš Apatin. Najbolji rezultati se postižu kada zajednički radimo na njihovom ostvarivanju i ovaj digitalni servis nam upravo u tome pomaže. Zato bih ovom prilikom pozvala sve žitelje opštine da daju aktivan doprinos unapređenju funkcionisanja opštinskih službi i institucija“, izjavila je Dubravka Korać.

Vladimir Lucic i Dubravka Korac.jpg
TAG media 

Predsednik opštine Mali Iđoš, Marko Lazić, izrazio je zahvalnost Telekomu Srbija na partnerstvu i prilici da ta opština postane jedna od prvih korisnica servisa.

„Opština Mali Iđoš se prostire na više mesta i ovaj servis će omogućiti da nas sugrađani blagovremeno obaveštavaju o svim eventualnim problemima ili prilikama za dalji razvoj naše zajednice. Kako nastojimo da budemo odgovoran servis za naše sugrađane, ovako dobijamo priliku da to i pokažemo, gotovo u realnom vremenu. Verujem da time stičemo njihovo dodatno poverenje i da ih ujedno podstičemo na aktivnije učešće u poboljšanju životnih uslova u našoj zajednici“, dodao je Marko Lazić.

Predstavljanje aplikacije u opstini Apatin.jpg
TAG media 

Pored Malog Iđoša i Apatina, gde je platforma dostupna na mađarskom i srpskom jeziku, i druge zainteresovane lokalne samouprave mogu postati korisnici servisa koji nudi opštinama i gradovima mogućnost da, u saradnji sa građanima, rade na kreiranju bezbednijih uslova u školskom okruženju (modul Školarac), rešavanju komunalnih problema (modul Komunalac), unapređenju saobraćajne mreže (model Saobraćajac) i na boljem organizovanju aktivnosti u domenu turizma (modul Turista).

Mobilna aplikacija je veoma jednostavna za upotrebu i građani mogu da je preuzmu besplatno sa Google Play i App Store platformi. Nakon preuzimanja i pokretanja, korisnik bira jedan ili više modula u okviru kojih može poslati svoj predlog za unapređenje uslova života u njihovoj zajednici i rada organa lokalne samouprave.