Dramatična priča o sopstvenom iskustvu sa seksualnim nasiljem koju je glumica i sada rediteljka Danijela Štajnfeld iznela u javnost mnoge je naterala da se zapitaju kako tačno stoje stvari sa zakonima u toj oblasti. Činjenica da počinilac ovog teškog krivičnog dela ne samo što nije priveden pred lice pravde, već mu se ne zna ni ime, deluje obeshrabrujuće.

Ipak, brojne reakcije na ovu priču, među kojima su i reči razumevanja i podrške od strane Danijelinih koleginica, jasno govore da je reč o pojavi koja se ne sme ignorisati, uprkos preprekama koje se ukazuju pred ženama koje se nađu u ovoj užasnoj situaciji.

Olga Turčinović Makević je advokat sa ogromnim iskustvom u ovoj oblasti prava. Zastupala je veliki broj klijentkinja koje su prošle kroz različite oblike nasilja, a uz to je završila i značajan broj internacionalnih obuka za rešavanje ovakvih slučajeva. Njeno mišljenje je da sada nipošto ne treba odustati:

"Kada žrtva seksualnog nasilja odliči da ga prijavi, a to je prvi i najteži korak, sledeće najteže je izdržati sporost sistema, jer ceo postupak od podnošenja prijave do pravnosnažne odluke jako dugo traje," kaže Olga. "Zakoni koji uređuju materiju bračnih i porodičnih odnosa, kao i Krivični zakonik, u skladu su sa Evropskim zakonima i kazne predviđene za nasilnike nisu blage. Međutim, problem je u tome što se zakoni 'široko' tumače, što se izriču blage kazne, a organi koji trebaju da prikupe dokaze vrlo često ne urade posao kako treba, pa samim tim ni tužilac, a kasnije ni sudija, nisu u mogućnosti da urade valjano svoj posao. Na žalost, ne postoji sankcija za policajca, tužioca ili sudiju koji nesavesno vrši svoj posao."

Olga napominje da je to jedan od ključnih razloga za neprijavljivanje nasilnika, ali, postoji način da se to promeni:

"Žrtve ne prijavljuju zločin najpre zbog osećaja srama i straha od osude društvene zajednice, rodbine i prijatelja, a potom i zbog odsustva vere u pravosudni sistem i pravdu uopšte. Pre svega, generalna prevencija je nešto što bi sigurno dalo rezultate na duge staze. Pod generalnom prevencijom podrazumevam stalno edukovanje, propagiranje da nasilje nije društveno prihvatljivo i da će nasilnik biti kažnjen. Takođe potrebno je stalno vršiti obuku ljudi koji rade na predmetima vezanim za nasilje u porodici."

Kad je reč o slučaju koji bi trebalo pokrenuti protiv počinioca krivičnog dela izvršenog nad Danijelom Štajnfeld, Olga kaže:

"Nezahvalno je prognozirati ishod predmeta u kojem niste punomoćnik, ali ono što je univerzalan princip jeste da je pravda spora ali dostižna, ali samo pod uslovom da je na strani pravde istina."