Da li smo ti i ja dva odvojena bića?

Slučajno se sreli?
Da tumaramo nedefinisano kroz odnos.
Ili smo ti i ja dva bića jedne celine, uzajamno projektovana na onog prekoputa, uzajamno kritikovana, osporavana, neverujuća.
Ako smo dva odvojena bića, od slučajnosti spojena, onda raziđimo se, jer to nije istina, ali tako misleći, nikad u istini živeti i nećemo.
A ako smo celina, razumemo se.
Ali kroz veru, kroz vetar, kroz miris.
I budimo široki, budimo visoki. I budimo svuda. Samo ne ovde. I ne sada.

Ovo je priča o odnosu prve i sedme kuće u našem natalu.
Ovo je priča o odnosu nas i našeg partnera.
Ovo je priča o animi i animusu.
Ovo je priča o dualnosti unutar nas.
Ovo je priča o našem svesnom i nesvesnom delu.
Ovo je priča naših projekcija.
Ovo je priča o našim neprijateljima.
Ovo je priča o našoj celovitosti.

Prvo i sedmo polje u natalu ukazuju na jako bitna životna polja, jer mi svakako jesmo bića odnosa, iz odnosa stvaramo svet, iz odnosa stvaramo život, iz odnosa stvaramo i sebe.

Nisam tip astrologa koji će vam govoriti kada ćete upoznati srodnu dušu već sam tip astrologa koji će vas uputiti na srodnost sa samim sobom. Tek kada smo celoviti iznutra, kada opipavamo sve strane naše unutrašnjosti, kada uviđamo naše svetlo i naš mrak, mi tek tada možemo da stupimo u kontakt sa osobom koja je dovoljno zrela i kao takva nas može podržati u svakom segmentu života i zajedno sa nama krenuti na put evolutivnog rasta.

Tek kada prihvatimo sopstvene osobine koje izviru iz naše senke, možemo stupiti u odnos sa osobom koja je i sama kao takva celovita i iskrena.

Do tad, često ćemo upadati u sopstvenu zamku i iluziju da onaj preko puta ne valja, da onaj preko puta nije iskren, odgovoran, veran i stabilan. I sve što budemo bili agresivniji prema negativnim osobinama onog prekoputa, sve ćemo više potiskivati našu senku, sve ćemo je više zanemarivati, a naša senka će sve više živeti spolja u našem partneru ili osobi sa kojom se zameramo, jer nam je mnogo lakše da vidimo mrak u drugome, nego mrak u sebi.

Stoga je rad na sebi od velike važnosti, stoga je put ka transformaciji i celovitosti od velike važnosti ako želimo da imamo zdrav i konstruktivan odnos.

Dokle god ne poštujemo sebe, poštovanje nam neće dolaziti spolja. Dokle god ne prihvatimo sebe, prihvatanje nam neće doći spolja. I upravo to je priča prve i sedme kuće. One predstavljaju dve opozicije unutar nas kojima moramo naći balans i pomirenje, kako bismo to mogli da živimo u odnosima.

I dokle god smo u konfliktnim odnosima sa ljudima koji nam nanose bol, mi smo u konfliktu sami sa sobom.

I nemojmo mešati postavljanje granica sa konfliktnim ispadom, ali prvo naučimo da postavimo granicu sebi.

Ako želite da transformišete partnera po svojim ubeđenjima, ne upadajte u sopstvenu klopku. Ne održavajte se namerno nesvesnima već se zapitajte koje to osobine koje vas izričito iritiraju u onom prekoputa, zapravo žive u vama. Pogledajte ih, čujte ih, jer one vas zovu da ih primetite, a kada ih primetite, ne budite grubi prema njima, već ih pomilujte mudrošću, pružite im ruku pomirenja, jer mi nismo savršena bića niti ćemo to ikada biti.

I tek kada čujete zov svog unutrašnjeg mraka i prihvatanjem mu pomognete da skine povez sa očiju, tek tada kreće transformacija. A kada dođe na red unutrašnja, tada dolazi do transformacije i u partnerstvu.