Jedan od bastiona alternativne kulture u Beogradu, Kvaka 22 sarađivaće sa sledećim koncertnim prostorima: Channel Zero iz Ljubljane, Zentropia iz Sente, Nappali iz Pečuja (HU) i Cafe Moszkva iz Velikog Varadina (RO).

Ciljevi EEnlarge Europe projekta su stvaranje novih, dugoročnih partnerstava sa sličnim klubovima, kao i pronalaženje zajedničkih rešenja za slične probleme koji se javljaju u ovakvim organizacijama.

EEnlarge Europe je zajednica koncertnim prostora i edukativni projekat za grassroot scenu, gde počinje sva živa muzika. Njihov cilj je da muziku održavaju u životu podržavajući i međusobno sarađujući, deleći znanje, postižući visok standard kvaliteta i pomažući umetnicima u usponu, jer je muzika kiseonik u našoj krvi.

Svi treba da budu svesni značaja malih mesta u osetljivom muzičkom ekosistemu, jer su oni polazna tačka na putu do najvećih festivalskih i arenskih bina. Oni su rodno mesto novih muzičkih žanrova, novih oblika umetnosti, novih ideja.

Svoje misli o manjim koncertnim prostorima podelila je i Ana-Marija Cupin, basistkinja Repetitora:

"Sve legendarne svirke dogodile su se u malim prostorima. Topla, opuštena atmosfera, kao i odsustvo „tampon zone“ je nešto što ne doživljavate u areni. Malo mesto nudi bliski kontakt sa publikom i razmenu energije u visoko produkcionom zvuku."