POTVRDA KVALITETA: mts i ove godine najbolja mobilna mreža u Srbiji

Nakon prošlogodišnjeg rekordnog rezultata od kada se sprovode merenja kvaliteta mobilnih mreža od strane RATEL-a, kompanija Telekom Srbija/mts ove godine ostvarila je još bolje rezultate.

Telekom/mts 

Telekom Srbija/mts ovim je potvrdila svoju lidersku poziciju na tržištu mobilne telefonije u Srbiji.

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) je u periodu od septembra do novembra 2020. godine sprovela uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga mobilnih mreža (Benchmark mobilnih mreža) kod sva tri mobilna operatora u Srbiji, odnosno izvršila je uporedno testiranje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, gledano iz ugla korisnika, merenjem parametara kvaliteta govorne usluge i usluga prenosa podataka.

Telekom Srbija/mts ostvario je najbolji ukupni rezultat, zahvaljujući značajnom unapređenju kvaliteta svih usluga u svim kategorijama.

„Kompanija Telekom Srbija/mts sa ponosom je primila ovu vest. Ovo je još jedna u nizu potvrda da našim korisnicima pružamo usluge najvišeg kvaliteta, kao i da naše konstantno investiranje u infrastrukturu daje odlične rezultate. mts mobilna mreža danas dominira sa blizu 2800 lokacija na kojima je instalirano po više od 2700 3G i 4G mobilnih baznih stanica. Osvojenih 89,17 od ukupno 100 bodova svrstavaju našu mrežu među najbolje mobilne mreže u Evropi. Upućujem veliku zahvalnost svim našim partnerima a posebno posvećenim, stručnim i sposobnim inženjerima i tehničarima naše kompanije, bez kojih ovakav rezultat ne bi mogao da bude ostvaren“, izjavio je ovim povodom Predrag Ćulibrk, generalni direktor Telekoma Srbija.

Testiranje mobilnih mreža rađeno je u 50 gradova i na 10000 km puteva u Srbiji. Merenja su obuhvatala tri kategorije: velike gradove, male gradove i puteve. Tokom “drive test merenja“ obavljeno je više od 7000 testova govorne usluge i 7000 sesija za svaku od usluga prenosa podataka u mreži svakog od operatora. Do konačnih rezultata došlo se sabiranjem ponderisanih vrednosti navedenih kategorija, odnosno servisa. 

Kvalitet servisa koje operatori mobilnih mreža u Srbiji pružaju korisnicima uporedive su sa kvalitetom usluga u EU.

Ovo ne smete propustiti
Reaguj
 1