Iako je poslednjih godina došlo do velikog napretka u razumevanju i percepciji mentalnog zdravlja, mnoga negativna uverenja i stavovi o mentalnom zdravlju i dalje postoje, što može izazvati nelagodu kod ljudi i sprečiti ih da dobiju podršku koja im je potrebna i koju zaslužuju.
U Srbiji je pre COVID-19 10,8 odsto učenika prijavilo loše raspoloženje, a 21,9 odsto nervozu najmanje jednom nedeljno. A pandemija je otežala stvari i 17% adolescenata je doživelo pogoršanje mentalnog zdravlja u tom periodu.

Ono što posebno zabrinjava je to što nisu spremni da traže podršku – svega 18% mladih traži pomoć od specijalista, dok 1/3 mladih ne zna kako da dobiju psihološku podršku.

Pored toga, 37% mladih kaže da se stigma omako mentalnog zdravlja mora smanjiti kako bi se mladi podstakli da dobiju pomoć ako je potrebna. Da u turbulentnom periodu odrastanja nisu sami i da je svaki problem lakši kad se podeli poručuju im Maybelline New York i UNICEF u zajedničkoj kampanji Brave Together koja ih ohrabruje da besplatno i anonimno potraže podršku stručnjaka putem četa na platformi „Sve je OK“ ili telefonskog poziva. Pod sloganom „Tvoj prvi bolji dan možda je baš danas“, ova inicijativa takođe ima za cilj da smanji stigmu koja prati psihičke probleme, kao i da edukuje osobe uzrasta od 16 do 30 godina o mentalnom zdravlju.

Brave Together_testimonijal_vizual_fotografija1.jpg
Promo 

Šta karakteriše depresiju, a šta anksioznost, kako da se izbore sa emocijama i nauče da brinu o sebi saznaće na platformi „Sve je OK“ iz tekstova na različite teme koje su pisali stručnjaci. I roditelji će na istom mestu pronaći mnogo korisnih članaka iz kojih će naučiti kako da pomognu svom adolescentu da prebrodi različite teškoće, ali i kako da pruže podršku sebi u toku ovog izazovnog perioda.

Povećan broj izazova sa kojima se mladi ljudi susreću u svojoj svakodnevnici čini ih ranjivijim za razvijanje različitih problema u domenu mentalnog zdravlja.

BUDIMO HRABRI ZAJEDNO

Potrebna ti je pomoć kompetentne, poverljive osobe?

Četuj svakog dana od 18h do 22h na svejeok.rs ili besplatno pozovi broj 116111

Svoje brige i dileme mladi mogu podeliti putem platforme koju su osmislili psiholozi, psihoterapeuti, i omladinski radnici uz veliku podršku partnera: UNICEF-a, OPENS saveza, Instituta za mentalno zdravlje i NADEL-a.

Maybelline sada pruža podršku UNICEF-u da se platforma dalje razvija u okviru svoje globalne inicijative Brave Together (Hrabri zajedno). Ideja ove globalne inicijative je da do 2025. godine izdvoji ukupno 10 miliona dolara kako bi osigurao bolje mentalno zdravlje za milion ljudi širom sveta.

„Adolescencija je period suočavanja sa raznim teškoćama koje mogu da se odraze na mentalno zdravlje. To je i period u kojem se može učiniti mnogo toga kako bi se mentalno zdravlje mlade osobe očuvalo i učvrstilo pre prelaska u odraslo doba.

Najvažniji korak na tom putu jeste otvoren razgovor i blagovremeno informisanje o svim mogućim problemima. Kao kompanija koja brine o dobrobiti zajednice u kojoj deluje, želimo da mladima u ovim izazovnim vremenima osiguramo pristup lako dostupnoj i besplatnoj stručnoj pomoći. Uvereni smo da će platforma Sve je ok olakšati razumevanje i nošenje sa problemima na polju mentalnog zdavlja,“ naglasila je Jelena Aleksić, koordinatorka projekta Brave Together.

Brave Together_testimonijal_vizual_fotografija2.jpg
Promo 

Maybelline je započeo globalnu inicijativu Brave Together 2020. godine sa ciljem destigmatizacije anksioznosti i depresije, savremenih psihičkih problema s kojima se nosi sve veći broj ljudi. Do sada je kroz ovaj program obezbedio besplatnu psihološku podršku za 350.000 ljudi, sarađujući sa 35 neprofitnih organizacija u 25 zemalja.

Budimo hrabri zajedno jer tvoj prvi bolji dan, možda je baš danas.

Više detalja o projektu Brave Together možete videti na zvaničnoj YouTube stranici OVDE, OVDE i OVDE.

Brave Together_vizual_fotografija2.jpg
Promo