Milioni mladih ljudi ne učestvuju u javnom životu. U eri klimatske krize, globalnih sukoba i generacijskih nejednakosti koje su sve izraženije, stavovi, perspektive i predstavnici mladih su nam potrebniji nego ikad.
Skoro polovina svetske populacije je mlađa od 30 godina. Ipak, oni čine samo 2,6% parlamentaraca širom sveta.

Prosečna starost svetskog lidera je trenutno 62 godine. U 37% parlamenata u svetu, nema nijednog poslanika mlađeg od 30 godina, a manje od 1% ovih mladih poslanika čine žene.

Mladi imaju pravo da budu uključeni u političke odluke koje ih se tiču, međutim, postoje brojne prepreke koje im to onemogućavaju. The Body Shop i Kancelarija izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za mlade kroz kampanju „Be Seen Be Heard“ žele da se čuje glas mladih u javnoj sferi.

Kada su u pitanju javne odluke, participacija mladih može dugoročno da se unapredi:

• snižavanjem starosne granice za glasanje
• povećanjem formalne zastupljenosti mladih kroz omladinske savete, parlamente ili komitete
• uklanjanjem prepreka koje onemogućavaju mladima da učestvuju u javnom odlučivanju
• pojednostavljivanjem registracije onih koji prvi put glasaju
• unapređenjem liderskih veština mladih

Kampanja će biti sprovedena u 2.600 prodavnica, u preko 75 zemalja na 6 kontinenata.

Saradnja između kompanije The Body Shop i Kancelarije specijalnog izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za mlade značiće da će mladi ljudi i sve druge zainteresovane strane moći da se se angažuju u kampanji na mnogo načina. Lokalne kampanje će uključivati partnerstva sa određenim nevladinim organizacijama koje vode ili su fokusirane na mlade i/ili različite peticije i druge aktivacije.

Kampanja će trajati do sredine 2025. godine.

The Body Shop Srbija

Kada govorimo o lokalnim prilikama, istraživanja pokazuju da 64% mladih nikada nije učestvovalo u rešavanju nekog lokalnog problema. Zato će The Body Shop, u saradnji sa UNICEF-om u Srbiji, pomoći mladima da se njihov glas čuje, kao i da utiču na stvaranje pozitivnih društvenih promena u svojim lokalnim zajednicama.

Tokom kampanje, oni bi trebalo da upoznaju sopstvene mogućnosti, počnu da utiču na sredinu u kojoj žive i budu promena koju žele da vide.

Kroz program društvenih inovacija UPSHIFT, volonterizam i U-Report, a sa ciljem jačanja mirnog, tolerantnog i inkluzivnog društva, UNICEF širi mogućnosti da se glas mladih čuje, kao i da se oni međusobno uključuju i povezuju.

UPSHIFT u Srbiji ima za cilj da unapredi kapacitete mladih i podrži njihovo smisleno učešće u svojim zajednicama kroz društvene projekte i poslovne poduhvate. Tokom 2019. i 2020. godine, UNICEF u Srbiji je sproveo 5 ciklusa UPSHIFT programa, obuhvaćeno je, 1.600 mladih je učestvovalo u omladinskim inicijativama, a izgrađeni su otpornost i kapaciteti kod 221 mladog učesnika i učesnice u pilot fazi ovih vodećih inicijativa.

U-Report je jedan od kanala komunikacije koji UNICEF koristi da dođe do mladih, čuje njihova mišljenja i sugestije u vezi sa rešavanjem problema sa kojima se suočavaju u svojim zajednicama. Prikupljene informacije su javno dostupne i građanima i državnim institucijama, u cilju podsticanja dijaloga i smanjenja postojećeg jaza između građana i institucija. U-Report je platforma koja na brz i efikasan način podstiče i omogućava angažovanje 10.000 mladih, prikuplja informacije o pitanjima koja su im važna kroz ankete i podstiče donosioce odluka da uzmu u obzir stavove mladih u strategijama i planiranju.

Budući da je The Body Shop od samih svojih početaka društveno angažovan brend, ovu kampanju koja nastaje u saradnji sa UNICEF-om kompanija vidi kao još jednu priliku da bude uz članove našeg društva kojima je podrška potrebna. Ovoga puta u pitanju su mladi ljudi kojima će obezbediti platformu kroz koju će moći da se izraze tako da se njihov glas čuje mnogo dalje, a kampanja će biti podržana i medijskim prisustvom koje ima za cilj da podigne svest o učešću mladih, osnaži ih, motiviše i pomogne.

Za dodatne informacije, posetite sajt kampanje.