Udruženje kao socjalnu misiju ima stvaranje uslova za održivi sistem podrške za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice u konkretnoj lokalnoj zajednici. Takođe i osnaživanje roditelja dece sa smetnjama u razvoju u onim oblastima u kojima im je to potrebno i za koje nam se obrate za pomoć. Njihovi članovi, pored roditelja i dece sa smetnjama u razvoju, jesu i roditelji i deca sa invaliditetom, nezaposlene žene, preduzetnice, penzioneri i penzionerke.

U okviru njihovog proizvodnog asortimana nalaze se: džemovi, ajvar, sokovi i sušeni paradajz. Udruženje u okviru svojih aktivnosti ima i plasteničku proizvodnju, kao vid održivosti.

 *

U okviru Udruženja postoji i lokalni Inkluzivni centar u kom deca mogu da provode vreme, igraju se, vežbaju i rade slične aktivnosti.

 *